ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային Կենտրոնի Քաղաքագիտության մագիստրոս, «ԱՐԶ Հոլդինգ» ՍՊԸ-ի հիմնադիր, իրականացնում է տնտեսական և գիտական հետազոտություններ։ Հայկական և արտասահմանյան ընկերությունների հետ համատեղ աշխատում է բարձր տեխնոլոգիական ներդրումային ծրագրերի վրա։