Սոցիոլոգ, հետազոտող, Մոսկվայի Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի ասպիրանտ, տարբեր գիտական ​​աշխատությունների և հոդվածների հեղինակ։ Մասնագիտանում է էվոլյուցիոն հոգեբանության և հայկական հանրային և քաղաքական շարժումների մեջ: